ÅPENHETSLOVEN

AK-Gruppen Formidler Vår Forpliktelse til Miljø og Arbeidstakerrettigheter

AK-Gruppen-konsernet, bestående av AK-Gruppen AS og AK-Gruppen Holding AS, er en betydelig aktør innen bygg- og anleggsbransjen på Østlandet, spesielt innen mur- og flisleveranser. Styret har forankret at det skal arbeides med å bevisstgjøre ansatte om vårt ansvar innen miljø og menneskerettigheter.

AK-Gruppen kjøper hovedsakelig sine produkter fra kjente leverandører med dokumentert engasjement for miljøet. Det forekommer situasjoner der behovet for produkter oppstår fra mindre leverandører og fra leverandører utenfor Norges grenser. AK-Gruppen AS har påbegynt kartleggingen av leverandørene for å vurdere deres produksjonsmetoder og påvirkning på miljøet. Basert på rapporten vil det bli vurdert hvilke tiltak som kan iverksettes på kort og lang sikt for å redusere CO2-avtrykket.

AK-Gruppen opererer også i en bransje hvor det finnes mange useriøse aktører som ikke overholder lover og regler som gjelder for arbeidstakere. En betydelig andel av arbeidstakerne i denne bransjen kommer fra andre land som ikke er kjent med norsk lovverk og arbeidstakerrettigheter. AK-Gruppen forplikter seg til å være en seriøs bedrift som tar vare på sine ansatte. Selskapet streber etter likestilling og et godt arbeidsmiljø, og det søker å begrense bruken av innleid arbeidskraft i sin produksjon. Der det er nødvendig å benytte underleverandører, har det blitt forankret i selskapet at det skal gjennomføres kontroll av enkelte arbeidstakeres arbeidsvilkår.