bærekraft

AK-Gruppen har forankret et sterkt fokus på bærekraft som en sentral del av vår forretningspraksis.

Vi anerkjenner at bygg- og anleggsbransjen har betydelig påvirkning på miljøet, og vi tar vårt ansvar på alvor når det gjelder å minimere denne påvirkningen.

Vår tilnærming til bærekraft inkluderer grundig vurdering av våre leverandører for å sikre at de deler våre miljøverdier. Vi legger vekt på å kjøpe produkter fra anerkjente leverandører som aktivt arbeider med miljøvennlige praksiser. Samtidig gjennomgår vi regelmessige evalueringer av våre egne produksjonsmetoder for å identifisere områder der vi kan redusere vårt CO2-avtrykk og implementere bærekraftige løsninger.

Videre forplikter vi oss til å operere i tråd med lover og regler som gjelder for arbeidstakere, og vi tar et etisk standpunkt mot bruk av innleid arbeidskraft i størst mulig grad. Dette inkluderer grundig kontroll av arbeidsvilkår for alle involverte, både internt og blant våre underleverandører.

AK-Gruppen er engasjert i å være en bærekraftig aktør som ikke bare leverer kvalitetstjenester innenfor bygg og anlegg, men også tar aktivt ansvar for å bevare miljøet, ivareta menneskerettigheter og skape en bransje preget av likestilling og et godt arbeidsmiljø. Bærekraft er ikke bare en strategi for oss, det er en kjerneverdi som veileder vår daglige praksis og former vår visjon for fremtiden.

Åpenhetsloven