Wesselkvartalet

Wesselkvartalet danner en helt ny del av Asker sentrum, og består av 52 leiligheter av høy kvalitet, 5 restauranter og 4 butikker på bakkeplan og 2000 M2 kontorer i andre etasje, samt 250 parkeringsplasser med lading.

Byggets bærekonstruksjoner er skiver og søyler av betong og betongdekker. Halv-steins teglvange bæres på dekkeforkantene. Første etasje er utstyrt med vegghøye glasspartier og vertikal spilekledning i eik. Teglfasaden er murt på ulike måter. Annethvert løperskift er inntrukket i brystningspartier og på balkonger. Det er også benyttet flettverksmuring i rette strekk og i konvekse og konkave partier. Samlet sett gir dette et rikholdig uttrykk som skaper varierende skyggespill gjennom dagen. 

Wesselkvartalet ble tildelt Murverksprisen 2021.

0